چگونه یک پهپاد شامل سه قسمت (قسمت سوم) بسازیم؟

قسمت 3: اتصال کنترل ها

1)یک سیستم کنترل از راه دور بی سیم بخرید که با کنترلر پرواز شما کار می کند.

2)موتورها را به کنترل کننده های سرعت وصل کنید.